STORYTELLING ACADEMY Magie en Meesterschap van verhalen

Stories can be either bacteria or light: they can infect a system, or illuminate a world.'
Ben Okri

Waarom verhalen?

Het is onze missie op vele terreinen een duurzaam een verhalend klimaat te ontwikkelen. Dat wil zeggen een klimaat waarin naar elkaar geluisterd wordt en waarin iedere stem telt.
Overal waar mensen samen werken en leven. In organisaties, in het onderwijs, bij de overheid, in de zorg, op straat...

Want verhalen leren ons het belang van empathie, respect, eerlijkheid, maar ook van moed, slimheid en doorzettingsvermogen. Van ècht ergens voor gaan en van loslaten.

Een goed verhaal is onmisbaar bij wezenlijke communicatie en helpt mensen zich te verbinden rond een wezenlijk en gemeenschappelijk doel: een duurzame toekomst waar we allemaal naar verlangen.

Wij dragen onze kennis en ervaring graag over via opleidingen en trainingen...


Zin en betekenis
Het zijn de eeuwenoude vragen waar we antwoord op zoeken: Wat is de zin van het leven? Wat betekent dit? Hoe te leven? Waarom doet zich dit voor? Wat is de oorzaak en wat is het gevolg?
Verhalen, films, boeken helpen ons om ordening en betekenis aan te brengen. Zonder verhalen zouden we in verwarring achterblijven.

Verbinding
Iedereen vertelt verhalen. Luister maar eens naar mensen die met elkaar in een café zitten te praten, of op een feestje, of bij het koffiezetapparaat. Je komt er al snel achter dat bijna alles uitgewisseld wordt in de vorm van een verhaal. We verbinden ons met elkaar door verhalen te vertellen. Wij begrijpen onszelf en anderen beter door het onderzoeken van verhalen uit ons leven, om grip te krijgen op hoe het leven in elkaar zit en wat onze eigen plek en betekenis is binnen ‘het grote verhaal’.

Tipje van de sluier
Ieder verhaal onthult een klein stukje van de waarheid over hoe het leven werkt. De echte waarheid blijft onder de oppervlakte, verscholen, mysterieus en kan nooit direct waargenomen worden. Maar met verhalen geven we er een interpretatie aan en tillen we steeds een tipje van de sluier op.

Persoonlijke mythe
Je eigen levensverhaal, het organisatieverhaal, het is precies dat verhaal dat je jezelf bij herhaling vertelt. Het verhaal over wie je bent, wat je wil, wat je in de weg staat en niet kan doen. Het is je persoonlijke mythe. Maar welk verhaal is dat eigenlijk?

Narratieve intelligentie
Ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling, ontwikkeling van een cultuur of beschaving begint bij de reflectie op die verhalen.
Als we leren het grotere verhaal te herkennen dat door een groep of een mens wordt geleefd, dan ontwikkelen we narratieve intelligentie. En die helpt ons te onderscheiden welke verhalen ons bekrachtigen en welke ons kunnen beschadigen of verzwakken.

Authentieke kracht
Aandacht schenken aan de verhalen, wat ze eigenlijk vertellen en hoe ze in elkaar zitten, is belangrijk werk en zou in alle domeinen van het leven moeten worden gerespecteerd. Het is altijd een reis naar binnen, naar motieven, drijfveren, passie en bezieling. Het onderzoek helpt ons conflicten op te lossen, harmonie te bewerkstelligen en ons bewustzijn te ontwikkelen.

De verhalen die dat oplevert maken op een magische wijze verbinding; verbinding met jezelf, met de ander en met de wereld. Alleen op die manier ontwikkelen we een authentieke kracht, die onweerstaanbaar is.

Lees meer over wat we doen...
wie wij zijn
Wij zijn story-professionals met een grote liefde voor het verhalenvak en een jarenlange ervaring op het gebied van opleiden en trainen.
lees meer over ons...
Contact
Tel:
+ 31 6 21 88 74 69
Postadres: Cuneralaan 50
3911 AD Rhenen
Email: info[ed]storytellingacademy.nl
onze missie
De Storytelling Academy koestert de magie en ontwikkelt meesterschap bij het vinden, vormen en vertellen van verhalen