STORYTELLING ACADEMY Magie en Meesterschap van verhalen

You are the storyteller of your own life, and you can create your own legend, or not
Isabel Allende

Inspiratie

Over vertrouwen gesproken

In organisaties is vertrouwen vaak de hamvraag. Het ontbreken ervan kan desastreus zijn. Wanneer en waarom schenkt iemand je vertrouwen? Waarom zouden ze je volgen op de ingeslagen koers? Waarom krijg je de ruimte? Hoeveel tijd heb je nodig om vertrouwen te winnen? Hoe doe je dat?
Een oude soefie parabel past goed in deze context.

DE WATERMELOEN
Er was eens een reiziger die in een vreemd land terecht kwam. Wat hem opviel was dat er heel veel mensen verschrikt wegvluchtten van een veldje, waar ze de oogst wilden binnenhalen.
„Er zit een monster” op het land, riepen ze.
De man nam een kijkje en zag tot zijn verbazing slechts een enorme watermeloen.

Hij bood aan te helpen en het monster te doden. Hij sneed de meloen vervolgens in stukken en begon hem smakelijk op te eten. Maar toen de mensen dat zagen werden ze nog veel banger. Ze schreeuwden het uit: „Help! Hij eet het monster op! Stuur hem weg, straks eet hij ons nog op!”
En de man werd met veel geschreeuw het land uitgestuurd.

Niet veel later kwam een andere reiziger die in het land terecht. Ook hij zag de verschrikte mensen die allemaal als de dood waren voor het vreemde monster op het land. Maar in plaats van het monster te doden, gaf hij de mensen gelijk en sloop voorzichtig bij het monster vandaan. Maar iedere dag ging hij samen met hen een kijkje nemen en slopen ze - dicht bij elkaar - steeds een beetje dichterbij. Zo won hij hun vertrouwen.
Hij bleef gedurende lange tijd bij hen.
Uiteindelijk kreeg hij ze zover dat ze hun angst voor de watermeloen overwonnen, en ze zelfs gingen verbouwen.


Mieke Bouma


X

Over verhaalopbouw

Stacks Image 1194

It is up to me

kleurplaat-k&k

Er was eens een koning die op zijn verjaardag de talrijke cadeaus bezag die hem door zijn volk geschonken waren en dacht: ‘Volgend jaar als ik 50 wordt geef ik de mensen een geschenk. Ik zal mijn hofgeleerden en raadslieden uitzenden naar alle windstreken om de wijsheid van de wereld te verzamelen’. Nadat hij de opdracht zorgvuldig had geformuleerd: ‘Breng me alle kennis waar het in de wereld om draait’, stuurde hij ze op pad.
Na negen maanden kwamen de raadslieden en geleerden terug van het oosten en het westen, het noorden en het zuiden, met karrevrachten vol boeken, geschriften en perkamenten rollen. Met groeiende ongerustheid bezag de koning wat de wijzen allemaal hadden verzameld.
‘Het is teveel. Dit kan mijn arme volk nooit verwerken. Willen jullie het niet samenvatten in één boek alsjeblieft?’ De geleerde dienaren gingen aan het werk en na 3 maanden hadden ze alle kennis met elkaar vergeleken en gefilterd en in een dik boek opgetekend.
‘Ik weet dat ik jullie teleurstel,’ sprak de koning, ‘maar ook dit is nog te uitgebreid. Veel van mijn onderdanen zijn ongeletterd. Willen jullie het samenvatten in één zin, alsjeblieft?’
Zuchtend zetten zijn knappe dienaren zich aan het werk en na een maand, een dag voor de verjaardag van de koning, sprak de opperhofgeleerde, uitgeput maar ook stralend van blijdschap: ‘Majesteit het is gelukt. We hebben waar het om draait in de wereld in tien woorden van elk twee letters kunnen samenvatten. Dat kunt u morgen uw onderdanen vertellen.
Toen de koning de volgende dag de verzamelde juichende menigte tot stilte maande sprak hij: ‘Landgenoten ik geef jullie met hulp van mijn trouwe raadslieden een groot geschenk. Alles waar het in de wereld om draait is dit en zeg me na:


'IF IT IS TO BE
IT IS UP TO ME’

En het hele volk antwoordde:’If it is to be, it is up to me’.

Aan dit verhaal moest ik denken toen Mieke en ik de eerste driedaagse Apprentice Storytelling - het fundament voor de leergang Chief Storyteller - aan het voorbereiden waren. We besloten de basistraining niet vol tips en tricks te stoppen, maar de deelnemers in drie dagen mee te nemen op reis en hen te begeleiden in de zoektocht naar hun eigen persoonlijke verhalen en voorbeelden. Dit om te ontdekken hoe ze zelf de held in hun eigen verhaal kunnen worden.

Wij zijn er van overtuigd - bijna had ik ‘heilig’ toegevoegd - dat zodra we ons eigen leven als een verhaal kunnen zien, als we in contact kunnen komen met algemeen menselijke thema’s zoals keuzes maken, overwinningen boeken, vreugde en verdriet beleven, dilemma’s onder ogen zien, hulp bieden en ontvangen, afscheid nemen en nieuwe verbindingen aangaan, op het moment dat we daar de universele en tegelijk herkenbare wetmatigheden in gaan ontdekken, dat dat de beste basis biedt om Storytelling in organisaties in te zetten.

Want ook en wellicht wel juist een Chief Storytelling weet: ‘If it is to be, it is up to me.’

Henk Hofman

Al wat ik kan is dit verhaal vertellen. Dat moet voldoende zijn

Telkens wanneer de grote Rabbi Israël Baal Shem-Tov zag dat er een ramp over het volk Israël zou komen, ging hij mediteren op een bepaalde plek in het woud; daar stak hij een vuur aan, zegde een gebed en het wonder geschiedde, de ramp werd herroepen.

Later, toen zijn leerling, de beroemde Maggied van Mezzeritch, de hemel om voorspraak bad om dezelfde redenen, ging hij naar dezelfde plek in het woud en zei: "Heer van het heelal, luister. Ik weet niet hoe ik het vuur moet aanmaken, maar ik ben wel in staat om het gebed op te zeggen". En het wonder geschiedde.

Nog later ging Rabbi Moshe Leib van Sassov naar het woud, om zijn volk te redden, en hij zei: "Ik weet niet hoe ik het vuur moet aanmaken, maar ik weet de juiste plek te vinden en dat moet voldoende zijn". En het was voldoende: ook toen geschiedde het wonder.

Toen was Rabbi Israël van Rizhin aan de beurt om het gevaar te bezweren. In zijn stoel gezeten nam hij het hoofd in de handen, en hij sprak tot God: "Ik ben niet in staat om het vuur aan te maken, ik ken het gebed niet, ik kan zelfs de plaats niet terugvinden in het woud. Al wat ik kan is dit verhaal vertellen. Dat moet voldoende zijn". En het was voldoende.

Uit "Vuur in de duisternis" van Elie Wiesel

De narratieve meetlat


Met regelmaat bereikt ons de vraag: Kun je eens naar het verhaal kijken wat we tot nu toe hebben ontwikkeld? Voldoet dit aan de narratieve wetten? Is het een goed verhaal? Het loopt nog niet lekker... Hoe maken we hier een verhaal van?
Soms volgt er dan een workshop of een persoonlijke coaching.
Maar het zijn altijd dezelfde hot issues die terugkomen bij het bespreken van zo’n verhaalopzet. En ze scherpen altijd de boel aan.

Dit zijn de sleutelvragen die helpen je verhaal aan te scherpen.

1. Wat is het overkoepelende idee van mijn verhaal? Wat wil ik ermee vertellen?

2. Wat is de openingswaarde in het verhaal? Is die positief of negatief?

3. Wat staat er op het spel? Welke waarden staan onder druk?

4. Wie is de held? Wat mist hij aan het begin van het verhaal? Wat is er tot nu toe niet gelukt?

5. Welke gebeurtenis zet het verhaal in beweging en leidt noodzakelijk tot de crisis en de climax? (Oproep tot avontuur)

6. Wat is de reactie van de held op de Oproep tot avontuur?

7. Wat wil de held dat de uitkomst zal zijn van de Oproep? Wat drijft hem? Welk doel streeft hij na?

8. Wat zijn de tegenwerkende krachten? Op welke levels? Kun je op meerdere levels tegenwerking creëren? Ook intern?

9. Is de oppositie even sterk als de held? Testen de krachten hem als mens? Worden deze krachten sterker naarmate het verhaal vordert?

10. Raken we meer betrokken naarmate het verhaal vordert? Houden we van de held en kunnen we ons met hem /haar identificeren?

11. Komt er meer actie en acceleratie naarmate we dichter bij het einde komen?

12. Wat is de crisis/omslag? Hoe ziet die scène eruit? Kan die zonder dialoog?

13. Ieder verhaal gaat over een overkoepelend idee. Hoe is dit idee per scène terug te vinden? Positief of negatief?

14. Wat is het ergste wat er kan gebeuren met de held? Hoe kan dat tegelijk het beste zijn wat er kan gebeuren? Of vice versa?

15. Welk gevoel blijft over aan het einde van het verhaal? Wat is de les of het inzicht?

Download...


(vrij naar Robert McKee)

Mieke Bouma
wie
Wij zijn story-professionals met een grote liefde voor het verhalenvak en een jarenlange ervaring op het gebied van opleiden en trainen.
lees meer over ons...
contact
Tel:
+ 31 6 21 88 74 69
Postadres: Cuneralaan 50
3911 AD Rhenen
Email: info[ed]storytellingacademy.nl
missie
De Storytelling Academy koestert de magie en ontwikkelt meesterschap bij het vinden, vormen en vertellen van verhalen